Písečník v Brně

O Písečníku vykládal zajímavě otec i o některých jeho obyvatelích. On totiž bydlel nedaleko, na ulici Studené a měl své zkušenosti.

První domky v Písečníku vznikly již na počátku roku 1919 u silnice směřující na Královo Pole. Postupně množství domků narostlo v jižní části parcely. Uvnitř dispozice se objevily jednoduché dřevěné domky, na okrajích pak stály příbytky vzniklé z vyřazených železničních vagónů. Cena vagónu se pohybovala okolo 1 500 Kčs a pro dělnické rodiny byla dostupná. Ve třicátých letech vznikaly běžně zděné domy, bývalé železniční vagóny však od nich nebyly k nepoznání, neboť byly obloženy rákosovým pletivem s nanesenou omítkou, uvnitř byly stěny vybíleny a nově byly vztyčeny i sedlové střechy s pálenou krytinou.

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%ADk_(Brno)
To je Písečník z doby, kdy se tatínek narodil.
Zobrazení: 0