Blahé nevědomí

Britské expediční síly (BEF) Ve Francii 1939-1940, jednotky baterie „B“, 9. polní brigáda, královské dělostřelectvo, pochodující z přístaviště poté, co se vylodily z vojenské lodi „Worthing“ v Cherbourgu ve Francii, 16. září 1939. (Foto oficiálním fotografem War Office / Imperial War Museums prostřednictvím Getty Images)

The British Expeditionary Force (BEF) In France 1939-1940, Troops of ‚B‘ Battery, 9th Field Brigade, Royal Artillery, marching from the quayside having disembarked from the troopship ‚Worthing‘ at Cherbourg in France, 16 September 1939. (Photo by War Office Official Photographer/ Imperial War Museums via Getty Images)

A pak, že není dobré vědět, co se stane…tito muži jsou toho zářným příkladem. Tedy určitě ten úplně vlevo, v první řadě za důstojníkem. Si myslím.

Zobrazení: 0