Věčný boj s hlodavci

V minulosti byl s hlodavci zjevně věčný boj, přesvědčil mě o tom článek, ze kterého jsem kus vyňal…

Asi před 8 000 lety se lidé v Evropě usadili a začali farmařit. Archeozoologové překvapivě našli v jedné ze studní kosti více než čtyřiceti myší lesních. Ty byly pravděpodobně součástí větší populace, kterou přitahoval odpad a potraviny uložené v osadě – sedláci se možná zbavili myší, které chytili při krádeži jejich zásob v nepoužívané studni. „Myš lesní se tedy pravděpodobně usadila již v lidských sídlech, než ji v době bronzové vytlačila myš domácí,“ říká Dr. Simone Haeberle. „To ukazuje, jak lidé již tehdy měnili přirozené ekosystémy a že jejich sídla představovala atraktivní stanoviště pro některé druhy volně žijících zvířat.“

https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/eine-uralte-geschichte-bauern-gegen-ungeziefer-5342/
Zobrazení: 1