Ponce de León na Floridě

Že se Forida jmenuje podle Velikonoc, to jsem se dozvěděl dnes…

V roce 1515 přistál Juan Ponce de León s flotilou lodí na pobřeží pevninské Severní Ameriky. Místo pojmenoval Florida nejen proto, že přistáli v době Velikonoc (španělsky Pascua Florida), ale také kvůli bujné, kvetoucí vegetaci regionu.

Na této první expedici na Floridu prozkoumal Ponce de León pobřeží, včetně Florida Keys, a objevil Golfský proud, teplý oceánský proud, který by budoucím španělským lodím pomohl manévrovat na cestě domů z Nového světa. Poté se vrátil do Portorika a vydal se do Španělska, kde byl jmenován vojenským guvernérem Floridy a dostal povolení kolonizovat region.

Španělská koruna mu také nařídila zorganizovat armádu k pokoření domorodého povstání na Portoriku a v polovině roku 1515 tam odplul s malou flotilou.

https://www.history.com/topics/exploration/juan-ponce-de-leon
https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Ponce_de_Le%C3%B3n
Zobrazení: 0