Augustiniáni ve Vídni

Hledajíc něco, našel jsem něco, ale jiného. Musím se o to podělit, nedchlo mě to…tak tady to je, tady to máte:

Augustiniánský kostel ve Vídni a přilehlá kaple sv. Jiří byly nedávno poprvé analyzovány podle strukturně archeologických a uměleckohistorických kritérií a tyto výsledky byly porovnány s množstvím písemných pramenů. Interdisciplinární výzkum byl součástí projektu výzkumu architektonických dějin vídeňského Hofburgu, který sídlí při Uměleckohistorické komisi Rakouské akademie věd, a vyústil v nové objevy, které nutně vedly k přehodnocení zřídka zpochybňované starší údaje o architektonické historii budov. S tím spojený uměleckohistorický pohled na německé kořeny uměleckého prostorového plánu za augustiniánským kostelem je také z velké části neudržitelný.

https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/rihajournal/article/view/69099/64064

1a (vlevo) Zrekonstruované parcely v areálu dnešního augustiniánského kostela a bývalého augustiniánského kláštera, černé čáry označují zbytky dřívějších budov zachovaných ve sklepích. 1b (vpravo) Půdorys, A Augustiniánský kostel, B Loretánská kaple, C Rytířská kaple, D Sakristie, E Augustiniánské věže na bývalé městské hradbě (plány © Paul Mitchell [1a] a Eva Kronberger [1b], Vídeň 2010)

Zobrazení: 1