Šílená kráva

Šílená kráva (10. století př. Kr.) – Čarodějnice jménem Chrysame byla první vojenskou velitelkou na světě, která byla také zběhlá ve farmakologii. Požívala drogy k vyvolání dočasného šílenství u nepřítele, během řecké kolonizace Ionie asi v roce 1000 př. Kr. Polyaenus ve svých Stratagemách říká: „Majíc velkou dovednost v okultních vlastnostech bylin, vybrala ze stáda velkého a krásného býka, pozlatila mu rohy a ozdobila ho girlandami a purpurovými stuhami vyšívanými zlatem. Přimíchala mu do krmiva léčivou bylinu, která vzbudila šílenství, a nařídila, aby byl držen ve stáji a krmil se jí. Účinnost tohoto léku byla taková, že nejen šelma, která ji snědla, byla zachvácena šílenstvím; ale také všichni, kteří jedli maso z toho býka, když bylo v takovém stavu, byli pohlceni stejným šílenstvím. Když se proti ní nepřítel utábořil, nařídila postavit oltář, který měl být postaven na dohled; a po každé přípravě k oběti byl býk vyveden. Pod vlivem léku se býk utrhl; divoce utíkal do pláně, řval a nakláněl se na všechno, co potkal. Erythraejci viděli oběť určenou k oběti nepřítele, jak běží směrem k jejich táboru, a považovali to za šťastné znamení. Zmocnili se šelmy a obětovali ji bohům svým; každý v účasti na oběti snědl kousek masa. Celá armáda byla brzy poté zachvácena šílenstvím a projevovala stejné známky divokosti a šílenství jako býk.

http://heritage-key.com/blogs/ann/biological-weapons-and-chemical-warfare-ancient-world/

Zobrazení: 0