Triviální

Tak jsem dnes četl, z čeho vzniklo slovo triviální. Zaujalo mne to. hledal jsem tedy. Je to jinak, než jsem to slyšel. Nečetl jsem to, slyšel jsem to, a to bylo dnes…jak snadno se vše poplete…a to se obávám, že jsem o triviálním správně již v minulosti slyšel. Tedy vše špatně…

Trivium (lat. trivium, trojcestí) byl název pro tři základní „umění“ (lat. artes, obory, učební předměty), která tvořila první stupeň v systému vzdělávání na středověkých univerzitách: gramatika, rétorika, dialektika. Tato umění byla zaměřena na zvládnutí latinského textu a logické argumentace. Absolvent trivia se označoval bakalář (baccalaureus, vavřínem ověnčený) a dále postupoval studiem kvadrivia. Trivium a kvadrivium tvořilo sedm svobodných umění vyučovaných na uměleckých fakultách, které tvoří absolvování bylo předpokladem pro studium na dalších fakultách (právo, medicína, teologie).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trivium

Triviální olejová bábovka…

Zobrazení: 7

Jeden komentář

  1. Triviu se věnuje Isidor ze Sevilly v prvních třech knihách své Etymologiae. Člověk si udělá krásnou představu o obsahu i rozsahu vědění v 7. století.

Komentáře jsou vypnuty.