Kostel, zase…

Kostel svatých Filipa a Jakuba v obci Kadov v okrese Znojmo. Kostel je farním kostelem kadovské farnosti. Kostel je zapsaná kulturní památka České republiky.

Kostel je poprvé zmiňován roku 1235, současná stavba je gotická. Píše se, že koncem 15. století vzniklo kněžiště, loď a věž, přistavěna byla také kaple svaté Markéty. Je to však pravda, nezdá se mně. Konzoly v presbytáři jsou starší…asi by bylo vhodné vypracovat SHP…K dalším stavebním úpravám došlo v souvislosti s obnovou fary roku 1753 – byla postavena hudební kruchta. Roku 1822 byl kostel staticky zajištěn, zvětšen byl původní jižní vstup do chrámu.

Tak snad zbytek odpovídá pravdě…

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Filipa_a_Jakuba_(Kadov)
Presbytář a žebra sbíhající se ve svorníku.
Detail konzoly v presbytáři, tvaroslovím odpovídá první polovině 14. stol.
Zajímavý pohled do z cihel zděné helmice věže kostela, je zde také patrná dvě zazděná, gotická, úzká okna vyzděná v kamenném zdivu věže kostela, jejich armování je z vysokých, gotických cihel-buchet…foto GS.
Zobrazení: 0