Bučovice

Historie zámku Bučovice

Stavbu si objednal pan Jan Šembera Černohorský z Boskovic, ve své době jeden z nejbohatších moravských šlechticů. Studoval v Itálii a Vídni, honosil se vysokými dvorskými tituly, ale znám byl především jako milovník světských radovánek, znalec koní, excelentní jezdec a velký příznivec umění. Vzdělání a bohatství mu nabízí nejen stavbu, ale i výzdobu zámku objednat u prvotřídních umělců, takže celý čtyřkřídlý zámek se třemi patry arkád a komponovanou zahradou skvěle reprezentoval postavení rodu i pana Jana Šembery.

S jeho dcerou Kateřinou vyženil panství Maxmilián z Lichtensteina. Za něho byla v letech 1635-37 na nádvoří umístěna manýristická kamenná kašna, provedená Petrem Maternou podle návrhu Giovanniho Giacoma Tencally a přistavěny 4 rohové věže s kovovými „lucernami“. Ty však pro velkou tíhu musely být z věže postupně sejmuty. Obrannou kvalitu prokázala stavba v roce 1645, kdy ji hrstka vrchnostenských úředníků, myslivců a měšťanů ubránila proti početnému švédskému oddílu.

Od roku 1681 přestal zámek sloužit pobytu panstva a stal se administrativním centrem panství a od roku 1720 sídlem centrální lichtensteinské účtárny. Od té doby žádné závažnější stavební úpravy nenarušily jeho italský renesační charakter.

https://www.zamek-bucovice.cz/cs/o-zamku/historie
Poněkud necitlivě proražené dveře…ale odhalují původní cihelné zdivo.

Myslím, že celkem jednotná stavba nese architektonické detaily, které lze směle využít, jako analogie.

A také bych neváhal připomenout pověsti které jsou kolem pana Šembery. Já je znám z dětství…

https://egeon.cz/cile/332/sumbera?c=4316

A také musím připomenout Boskovickou hrobku v brněnském minoritském klášteře, kde je rod považován za obnovitele zdejšího kláštera…v hrobce proběhl archeologický výzkum, jehož výsledky byly publikovány-UNGER, J. 1999 Objev pozdněgotické krypty v brněnském minoritském kostele, Pravěk NŘ 8/1998, Brno, 298–302.

Všechna fota GS
Zobrazení: 0