Rotunda Sv. Kříže v Praze

Zajímavé zjištění, které asi nejen mne překvapilo…upraveno z oficiální zprávy

Pod vrstvami krytiny však byla nečekaně nalezena plošně dochovaná původní krytina kamenná, kterou tvoří velmi dobře zachované obdélníkové opukové pláty. Objev je zcela unikátní, opuková krytina nebyla nikdy historicky celoplošně odstraněna, ale byla překrývána mladšími vrstvami zastřešení.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/pri_oprave_rotundy_sv_krize_na_starem.html#gallery-list
Zobrazení: 0