Československo a poválečná pomoc UNRRA a komunisti

Pamatuji pána, co chodil v battledressu, tatínek o Unře mluvil a rodina jeho bratrance snad dosud balíčky Unry má. Co to tedy ta UNRRA byla? A proč se nelíbila komunistům?

Myšlenka poválečné pomoci evropským zemím se objevila ještě v době, kdy nacistické armády dobývaly jedno vítězství za druhým, a vyústila 9. listopadu 1943 v založení organizace UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Správa Spojených národů pro hospodářskou obnovu a pomoc. Pro Československo měly zásadní význam v prvních poválečných měsících dodávky potravin a ošacení směřovaných do nejvíce válkou postiženým oblastí státu – východního a středního Slovenska a na Ostravsko.

První loď se zásilkou určenou pro Československo připlula do černomořského přístavu Constanca 4. dubna 1945, kde byla přeložena do železničních vagónů. První vlak přijel do Trebišova 2. května. V následujících měsících lodě připlouvaly i do západoevropských přístavů – Hamburku, Brém, Rotterdamu, Antverp.

Roli hlavního donátora sehrály Spojené státy, které zabezpečovaly tuto akci ze dvou třetin, dále se na ní podílely Velká Británie, Kanada a Indie. Členy UNRRA se stalo 47 zemí. Z téměř tří miliard dolarů získalo Československo kvótu v hodnotě 253 milionů dolarů, což bylo šesté místo v pořadí.

Po roce 1948 akce UNRRA postupně upadaly v zapomnění. Komunistický režim propagandisticky využíval zejména dodávek potravin ze SSSR, které zmírnily následky katastrofálního sucha v roce 1947.

Československo a poválečná pomoc UNRRA

Zobrazení: 51