Švýcaři za francouzské revoluce, tedy palác Tuileries

Tak jsem si naivně myslel, že Švýcaři sloužili jen ve Vatikánu papeži, ale ono tomu byl jinak, zde je další příklad…

Švýcarská garda brání schodiště paláce Tuileries před povstaleckými národními gardami během povstání 10. srpna 1792, které je součástí francouzské revoluce. Obraz Henri-Paul Motte, 1892. / Foto Národní knihovna Francie, Wikimedia Commons

Někteří z Louisových mužů se rádi vzdali. Národní garda, která byla vyslána na obranu paláce, se sbratřila s demonstranty a pozvala je do areálu paláce. Švýcarská garda ale nebyla připravena kapitulovat. Švýcaři byli výjimečně loajální ke svým funkcím a 1. srpna jeden z nich dokonce napsal domů, že „rozhodli jsme se odevzdat zbraně jen svými životy“.

Když se tedy demonstranti přiblížili k samotnému paláci, byli tam Švýcaři, tiší, nehybní a hlídající vchod do paláce. Dvě skupiny stály nějakou dobu proti sobě; po chvíli někteří z demonstrantů přátelsky vystoupili a věřili, že někteří ze Švýcarů naznačili mírová gesta. Byli zasaženi salvou střelby od gardistů. Stejně jako u Bastily se demonstranti domnívali, že se dostali do pasti, a nastal chaos.

V tuilerijském paláci zuřila celé hodiny krvavá bitva. Fournier ‚Američan‘ vedl první vlnu protiútoku s federály z Marseille v přední linii. Útočníci značně převyšovali obránce; palác bránilo 900 švýcarských gard spolu s 2 000 příslušníky národní gardy s pochybnou loajalitou. Naproti tomu útočníků bylo přes 20 000. Přesto Švýcaři bojovali a zdrželi několik vln jednotek Komuny. Přesto síla v počtu nakonec zvítězila a Švýcaři byli ohromeni.

Jakmile se Švýcaři konečně podlomili a začali ustupovat, bitva se stala jatkami. Běžící Švýcaři byli pronásledováni zuřivými fedéré a sans-culottes, kteří je rozsekali na kusy noži, štikami a pilami. Švýcarské gardy byly vyhozeny z oken a zabity v kapli, kam někteří běželi, aby si vymohli útočiště. Vojáci klečeli na ulicích a prosili o život, než byli zabiti, jejich zohavené mrtvoly byly předhozeny loveckým psům, spáleny v ohních nebo jednoduše ponechány v příkopu shnít. Hysterie dosáhla bodu, kdy byli federálové z Brestu zabiti svými kolegy rebely, protože jejich červené uniformy připomínaly ty, které nosili Švýcaři. Do konce dne bylo zabito přibližně 600 vojáků spolu s asi 200 rebely.

Zobrazení: 0