Otočení?

To je spíš příběh narcisistního opravdového člověka…

Hlavní cenu fotografické soutěže letos poprvé při slavnostním otevření výstavy předá oceněnému autorovi prezident republiky, který nad soutěží i výstavou převzal záštitu. Václav Klaus je přitom známý zastánce agresivního hospodářského rozvoje a zlehčování jeho negativních dopadů na životní prostředí.

Klaus coby předseda Poslanecké sněmovny vyjádřil svůj postoj k působení Nemaku v ČR v lednu 2002, když souhlasil s tímto komentářem tehdejšího předsedy vlády Miloše Zemana: „Firma Nemak má u Mostu postavit závod, který zaměstná něco přes 1000 pracovníků. Ekologičtí aktivisté, ale bych řekl v tomto případě ekologičtí fundamentalisté, dělají všechno proto, aby se ten závod nepostavil, to znamená, když sem my s námahou přitáhneme zahraničního investora, tak oni ho odradí a já naslouchám jejich argumentům, protože nejsem fundamentalista. Jejich argument zní: je tam cenná orná půda. Já jim říkám: ano, vždycky se dělá skrývka ornice, ta ornice se převáží jinam a ta ornice bude využita.“

https://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=149253&apc=zzrx4-190170