Seznam nouzových kolonií v Brně

Seznam nouzových kolonií v Brně vyhotovený na sklonku roku 1936 hospodářským referátem brněnského magistrátu pojednává o 18 koloniích nouzových domků. Ze samotného textu lze dovozovat, že seznam zahrnuje největší kolonie, ale zdaleka nepokrývá svým rozsahemn celou šíři problematiky nouzového bydlení ve 30. letech 20. století v Brně. Reprodukce Archiv města Brna. Brno, CZE 7. 8. 2020

https://druhebrno.cz/Tema/Brn%c4%9bnsk%c3%a9%20d%c4%9blnick%c3%a9%20kolonie
Zobrazení: 0