Izák

Tak teprve dnes jsem se dozvěděl, co znamená jméno Izák a Wikipedie to jen potvrdila.

Isaac[a] je jedním ze tří patriarchů Izraelitů a významnou postavou v abrahámských náboženstvích, včetně judaismu, křesťanství a islámu. Byl synem Abrahama a Sáry, otce Jákoba a Ezaua a dědečkem dvanácti izraelských kmenů.

Izákovo jméno znamená „bude se smát“, což odráží smích, nevěřícně, Abrahama a Sáry, když jim Bůh řekl, že budou mít dítě. Je to jediný patriarcha, jehož jméno nebylo změněno, a jediný, kdo se z Kanaánu neodstěhoval. Podle vyprávění zemřel ve věku 180 let, ze tří patriarchů žil nejdéle.

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac
Zobrazení: 0