Pomoc? Pomoc!

O takové to pomoci by se dalo úspěšně pochybovat…ale tehdy asi bylo vše viděno trochu jinak.

11th February 1941: The Brewster Buffalo 1, a midwing monoplane powered with a Wright G R 1820-G105A engine about to take off. American airplanes are arriving in growing numbers as the US increases its aid to Britain. (Photo by J. A. Hampton/Topical Press Agency/Getty Images)

11. února 1941: Brewster Buffalo 1, středokřídlý jednoplošník poháněný motorem Wright GR 1820-G105A, který se chystá vzlétnout. Americká letadla přilétají v rostoucím počtu, protože USA zvyšují svou pomoc Británii. (Foto: J. A. Hampton/Topical Press Agency/Getty Images)

Zobrazení: 0