Hrabě

Možná jsem o něm slyšel…ale říká se, že opakování je matkou moudrosti. On si opakování jistě zaslouží. Tedy si ho připomenout.

Greve Folke Bernadotte (af Wisborg), (narozen 2. ledna 1895, Stockholm, Švédsko – zemřel 17. září 1948, Jeruzalém), švédský voják, humanitární pracovník a diplomat, který byl zavražděn, když sloužil v Organizaci spojených národů (OSN) jako prostředník mezi Araby a Izraelci.

Bernadotte, synovec švédského krále Gustava V., byl povolán do švédské armády v roce 1918. Stal se funkcionářem skautského hnutí a během 2. světové války (1939–45) stál v čele Švédského červeného kříže, který zajišťoval výměnu mnoha válečných zajatců a má zásluhu na záchraně asi 20 000 vězňů z německých koncentračních táborů. Jeho vynikající pověst mezi všemi bojujícími národy v Evropě během války vedla úředníka nacistické strany Heinricha Himmlera k tomu, aby ho pověřil předáním neplodné nabídky (24. dubna 1945), aby se Německo bezpodmínečně vzdalo Spojenému království a Spojeným státům, ale ne aby tak učinilo vůči Sovětskému svazu.

Bernadotte, jmenovaný Radou bezpečnosti OSN dne 20. května 1948 prostředníkem v Palestině, získal zdráhavý souhlas arabských států a Izraele s nařízením OSN o příměří, platným od 11. června. Brzy si všechny znepřátelil svým návrhem, aby bylo povoleno arabským uprchlíkům, vrátit se do svých domovů z toho, co se nyní stalo státem Izrael. Po řadě hrozeb proti jeho životu byli spolu s André-Pierrem Serotem, plukovníkem francouzského letectva a pozorovatelem OSN, zavražděni členy židovského extremistického Stern Gangu. Bernadotteho úsilí položilo základy jak Organizace OSN pro dohled nad příměřím, která monitoruje příměří a pomáhá mírovým operacím v regionu, tak Agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky, která byla vytvořena za účelem poskytování pomoci Palestincům, kteří ztratili své domovy a prostředky k obživě po vzniku Státu Izrael v roce 1948.

https://www.britannica.com/biography/Greve-Folke-Bernadotte-af-Wisborg
https://picryl.com/media/greve-folke-bernadotte-1946-pa-karlstads-flygplats-planet-ar-en-junkers-ju-b26573
Hrabě Folke Bernadotte v roce 1946 na letišti Karlstad. Letadlo je Junkers Ju 52.

Zobrazení: 0