Hodný strýček Joe se projevil v plné parádě

září 1948: Muži vykládají zásoby z letadla York na letišti Gatow během berlínského leteckého přesunu. Používají světla džípu stejně jako osvětlení, protože byla přerušena elektrická energie, která pochází z ruského sektoru. (Foto: H. William Tetlow/Keystone/Getty Images)

17th September 1948: Men unload supplies from a York aeroplane at Gatow Airport during the Berlin Airlift. They are using the lights of a jeep as illumination as the electrical power, which comes from the Russian sector, has been cut off. (Photo by H. William Tetlow/Keystone/Getty Images)
Zobrazení: 0