Madame du Barry

Pompadurku zná každý, ale madame du Barry, tu asi ne. Tedy zatím…film s Deppem vše změní, předpokládám.

Jméno madame du Barry se stalo už za jejího života synonymem pro marnotratnost, lehkomyslnost, rozhazovačnost, zahálku, marnivost, prostopášnost a sexuální nevázanost. Této ženě však nelze upřít také řadu pozitivních vlastností. Především byla dobrotivá, citlivá, velkorysá a nesnášela nespravedlnost. Díky jejímu nízkému společenskému původu jí byla po celý život zcela cizí stavovská pýcha a nerozlišovala mezi šlechticem a sedlákem, když šlo o soucit a pomoc. Často se před králem zastávala odsouzených na smrt a nejednomu člověku tak zachránila život. Její dobrotivost se tak roznesla, že téměř každé odpoledne pořádala audienci, při níž prosebníky vyslechla a skutečně se jim také snažila pomoci. K dobru lze madame du Barry přičíst i to, že se během svého pobytu ve Versailles vůbec nevměšovala do politiky, což bylo způsobeno také tím, že byla velmi naivní a neměla ctižádost ani všeobecný přehled, jako její předchůdkyně madame de Pompadour.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry
https://en.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry
Zobrazení: 0