BAGROVÁNÍ

To bylo v době, kdy jsem nejstaršího syna vodil do školky na Loosovu. Bydleli jsme na Ježkově. Na Lesné, v Brně. Tedy asi před dvaceti lety. Na Loosové tehdy byly výkopy, jen sem tam jsem do nich nahlédl, stopy po Execíráku mne lákaly. Někde kolem výměníku bylo na hromadě hlíny pojezdové kolo, o kterém se domnívám, že náleželo nějakému derivátu Lt-38. chtěl jsem ho získat pro TMB. To kolo jsem viděl, když jsme šli do školky, zpáteční cestou už tam nebylo. Asi si ho chlapi odložili do sběru…inu, byl jsem pomalý. Jinak jsem nikde nic neviděl.

Bod označuje, kde asi bylo pojezdové kolo.

Zobrazení: 0