BŘEZNÍK A KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A MOŽNÁ I SÍDLO VLASTNÍKA.

Kostel Nanebevzetí P. Marie je farní kostel farnosti Březník.

Jde o románský kostel vystavěný ve dvou časově blízkých etapách dvanáctého století. Nejprve bylo zbudováno kněžiště s plochostropou lodí, pak byla přistavěna věž pravděpodobně s dřevěnou zvonicí. Ve druhé polovině 15. století bylo kněžiště zbořeno a vznikla příčná loď s novým kněžištěm a sakristií.

Kdysi jsme přes Březník šli výletem. Možná jsem o tom již psal. U kostela se bagrovalo. Asi nějaká liniovka. Viděl jsem tam něco, co mohla být přepálená mazanice. A bylo toho hodně. Bylo to na severozápad od kostela, tedy tam, kam směřuje v patře dnes nepoužívaný vstup do věže. Mohlo to být sídlo vlastníka kostela. Jen jsem to bagrování párkrát vyfotil. Nijak víc jsem tu situaci nedokumentoval. I v příštích dnech jsem to nechal být. Mám tedy máslo na hlavě…v pozdějších dobách bych se snad zachoval jinak, tedy lépe. Třeba někdo má více průkazných fotografií…to by mě aspoň trochu uklidnilo…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(B%C5%99ezn%C3%ADk)
https://mapy.cz/turisticka?q=b%C5%99ezn%C3%ADk&x=16.1971266&y=49.1729243&z=19&base=ophoto
Zobrazení: 1