Není to jen naše specifikum…

Yerba Buena se přejmenovala na San Francisco, CA

Až do roku 1848 bylo San Francisco pod kontrolou nejprve Španělska, poté Mexika. První španělští průzkumníci dorazili do zálivu San Francisco v roce 1769 a nárokovali si blízkou zemi jako součást provincie Las Californias v Novém Španělsku. V roce 1821 přešla kontrola nad Altou California, která zahrnovala zemi, která byla později známá jako země San Francisca, ze Španělska do Mexika. Angličan William Richardson, který byl odhodlán jednat jako prostředník mezi rančery z Bay Area a loděmi, které by kotvily v zálivu, založil svou operaci v Yerba Buena Cove v roce 1835. Yerba Buena, což v překladu znamená „dobrá bylina“, byla rostlina běžně se vyskytující v oblasti. Tato osada se stala známou jednoduše jako Yerba Buena a brzy byla největší osadou v oblasti Bay Area.

Mexicko-americká válka vypukla v roce 1846 a v červenci téhož roku si američtí vojáci nárokovali osadu Yerba Buena vztyčením americké vlajky na náměstí. Ale změna názvu osady z Yerba Buena na San Francisco byla zřejmě z finančních důvodů, nikoli z vojenských. V lednu 1847, krátce poté, co se nedaleká vesnice pokusila nazývat se Francisca ve snaze dát jí silné spojení se Sanfranciským zálivem a etablovat se jako hlavní město regionu, vydal starosta Yerba Buena nařízení, které zní:

VZHLEDEM K TOMU, že místní název Yerba Buena, jak je aplikován na osadu nebo město San Francisco, je mimo okres neznámý; a je uplatněno z místního názvu zátoky, ve které je město postaveno: Proto, aby se předešlo zmatkům a omylům ve veřejných listinách a aby město mělo výhodu názvu uvedeného na veřejné mapě; TÍMTO SE NAŘÍZUJE, že jméno SAN FRANCISCO bude dále používáno ve všech úředních komunikacích a veřejných listinách nebo záznamech města.

Po tomto kroku ze San Francisca se konkurenční vesnice musela spokojit s tím, že byla pojmenována Benicia. V roce 1848 smlouva z Guadalupe Hidalgo vyústila v to, že se Kalifornie stala územím Spojených států; v roce 1850 byla přijata do Unie jako stát…

https://www.ranker.com/list/us-cities-renamed/tracey-graham?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=20230702&lctg=63d42c3fed89aa06f50c2342
Zobrazení: 0