Kontext

Tedy dnes není, co slavit, ale v tehdejším kontextu určitě ano…na kontexty není dobré zapomínat.

Členové posádky „Enola Gay“, amerického bombardéru B-29, který shodil atomovou bombu na Hirošimu, včetně (zleva doprava) druhého pilota kapitána Roberta A. Lewise, velitele a pilota Paula W. Tibbetsa Jr., zadního střelce štábního seržanta George Caron a palubní inženýr štábní seržant Wyatt Duzenbury hrdě defilují New Yorkem na džípu na první armádní denní přehlídce od konce války, 12. dubna 1946.

Crewmembers of the ‚Enola Gay,‘ the American B-29 bomber which dropped the atomic bomb on Hiroshima, including (left to right) co-pilot Captain Robert A. Lewis, commander and pilot Paul W. Tibbets Jr., tailgunner Staff Sergeant George Caron, and flight engineer Staff Sergeant Wyatt Duzenbury, proudly parade through New York on a jeep in the first Army Day Parade since the end of the War, April 12, 1946. (Photo by Keystone/Getty Images)
Zobrazení: 0