O jednom gilotinování

Jak francouzská revoluce (1787–1799) pokračovala, monarchie země byla fakticky svržena v tento den v roce 1792, kdy byli král Ludvík XVI. a jeho manželka Marie-Antoinetta uvězněni (nakonec byli gilotinováni).

https://www.britannica.com/on-this-day/August-10?utm_medium=email&utm_source=otd&utm_content=featured-event&utm_campaign=otd2023-08-10&utm_email=e4b3ba63eeab0ae1c00a2eab333518973b0f55e6e6a20977c25b159292f6dc68
Zobrazení: 0