Potápěčské oblek, 1810

Pro tento potápěčský oblek patentový ilustrátor nejen nakreslil vynález, ale také vynaložil velké úsilí, aby namaloval tvář a tělo nositele do působivých detailů. Kresba také ukazuje, jak a kde by byly použity potápěčské šaty, s vynikající kresbou lidí veslujících ve člunu. Velká část patentové kresby není pro vynález nezbytná, ale je jasné, že ilustrátor si chtěl dát čas a zahrnout jemné detaily a vytvořit doslova umělecké dílo. Před rokem 1836 USPTO nevyžadovalo ani dvě kopie patentových kreseb, takže ilustrátoři mohli zabrat více času na jedné kresbě.

https://www.wired.com/2012/08/the-history-and-artistic-degredation-of-patent-drawings/?pid=3675&viewall=true
Zobrazení: 0