Všichni ti slavní vězni

Tak konečně vím, kde byli vězněni…

Pevnost If (francouzsky Château d’If) známá spíše jako vězení, se nachází na malém stejnojmenném ostrově ve Středozemním moři v zálivu u přístavního města Marseille na jihu Francie. Ostrov If je součástí Frioulských ostrovů a zdejší pevnost proslavil především Alexandre Dumas starší románem Hrabě Monte Cristo a také zde byl údajně vězněn i Muž se železnou maskou. Z této pevnosti se údajně nedalo uniknout.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pevnost_If
Zobrazení: 0