Christoph Weiditz

Dokumentátor své doby…tedy, ne, že by mu o to šlo.

Christoph Weiditz (* 1498 ve Štrasburku; † 1560 v Augsburgu) byl německý malíř, medailér, řezbář a zlatník.

Neexistují žádné důkazy o rodinném vztahu mezi Christophem Weiditzem a jeho bratrem Hansem Weiditzem a sochařem Hansem Wydyzem. Velkou část svého života strávil ve Štrasburku a Augsburgu. Tam vytvářel drobné plastiky, a především portrétní medaile, 117 jich je dnes známo.

V letech 1528 až 1529 odcestoval Weiditz do Španělska, kde také pobýval na císařském dvoře Karla V. V této době byly pro jeho kostýmní knihu vytvořeny kresby dobyvatele Hernána Cortése, španělských kostýmů z různých částí země a první evropské snímky indiánů a aztéckých hráčů míče, kteří byli do Španělska přivezeni ze španělských kolonií v Latinské Americe.

Weiditz má uměleckohistorický význam jako jeden ze čtyř nejvýznamnějších německých renesančních medailérů vedle Hanse Schwarze, Friedricha Hagenauera a Matthese Gebela.

https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Weiditz