Požár Lešna

V roce 1654 se Komenský, po přestávce, vrací. Když roku 1655 přišlo švédské vojsko k Lešnu, čeští a moravští bratři v čele s Janem Amosem Komenským „zachránili“ Lešno před dobýváním Švédy otevřením městských bran. Komenský píše svou Pansofii, oslavnou řeč o švédském králi a čile se druží se švédským velitelem Schichtlingem. Po dobytí (respektive osvobození) Lešna polskými sedláky v roce 1656 ovšem musel z Polska utéci před trestem a hněvem Poláků. Ti pak Lešno vydrancovali a vypálili a zlatá doba Lešna skončila.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1no
Zobrazení: 3