Měsíční krajina

Předpokládám, že to tak vypadalo vždy a všude, kde tedy probíhala nějaká těžba…tedy i v pravěku a středověku.

Miners use sluices to mine gold on „Gold Hill“ near Dawson in the Yukon Territories | Location: Near Dawson, Canada.

Horníci používají stavidla k těžbě zlata na „Gold Hill“ poblíž Dawsonu v teritoriích Yukon | Místo: Blízko Dawsonu, Kanada.

Zobrazení: 0