Vltavíny

Tak dnes byl v rádu pořad o vltavínech. Mimo jiné jsem se v něm doslechl, že jim lidé říkali třeba vodníkovy slzy nebo zkamenělé žáby…a zde jsou další informace…ne nezajímavé.

Lidé znali vltavíny již v době kamenné, kdy je používali k výrobě štípaných nástrojů. U nás pochází první zmínky o vltavínech z roku 1774, kdy hrabě František Josef Kinský nalezl u Týna nad Vltavou nazelenalé členité útvary, které nazval chrysolithy. O mnoho desetiletí později, roku 1836, odvodil správce sbírek Vlasteneckého muzea v Praze (nyní Národního muzea) F. X. M. Zippe pro tyto skla název moldavit (z německého Moldau – Vltava). Následovalo mnoho dohadů o tom, jak by se měly zvláštní skleněné útvary jmenovat, namátkou jmenujme třeba názvy jako moldawec, vltavec (patřící k „odrůdě bezvodých křemánů“). Až v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze se v tisku objevil název vltavín. A roku 1900 navrhl rakouský geolog F. E. Suess zařadit vltavíny a další přírodní skla pod souborný název tektity. Cesta k současnému názvu tohoto fascinujícího přírodního skla, i k jeho zařazení, byla dovršena.

http://muzeum3000.nm.cz/aktuality/moldawce-a-vltavce-tajemne-vltaviny-mely-mnoho-nazvu

Zobrazení: 0