Nacisti mezi námi

Henry Ford byl takový antisemita, že ho Hitler považoval za hrdinu.

File Photo: Henry Ford With His Model T. (Photo By Getty Images)

Pozn. redakce: Hasia Diner, profesorka amerických židovských dějin Paula a Sylvie Steinbergových a profesorka hebrejských a judaistických studií na New York University, řekla PBS: „Hitler si byl velmi dobře vědom Henryho Forda, spisů Henryho Forda a chválil je. Obrátil se ke stejným dokumentům. Je tam společné vlákno. Protokoly sionských mudrců byly ceněným textem pro oba. A mezi Ford Motors a nacistickým režimem jistě existovalo obchodní spojení.“

https://www.ranker.com/list/historical-good-guys-who-were-really-bad-guys/alby-thompson?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=20231209&lctg=63d42c3fed89aa06f50c2342&user_email=e7ef49fc2942929fc1cc3ae3033a12a5
Zobrazení: 0