Darien

Kdo ze ctěných čtenářů a spanilomyslných čtenářek  četl Vlaštovky a Amazonky, chápe, proč se zabývám Darienem…

Koncem 90. let 17. století byla evropská království zaneprázdněna podnikáním v, a pronikáním do Nového světa, Indie a Afriky. Každý, kdo něco znamenal, obchodoval, otročil, kolonizoval, vykořisťoval tamní domorodé obyvatelstv. Ale byl tu někdo, kdo nebyl součástí tohoto skvělého gangu, a to bylo Skotsko, všichni se poflakovali před hřištěm a předstírali, že se nedívají na ostatní děti, jak se baví. Takže Skotsko (a oni měli ekonomické potíže – problémy na úrovni hladomoru – v tuto chvíli se opravdu POTŘEBOVALO dostat do hry Trade) vymyslelo systém odolný proti selhání. A tím, že je odolný proti selhání, myslím, se ukázalo, že to bylo totální…

Tady byl nápad a počkejte, až mě uslyšíte, není to vůbec směšné. Tento chlápek, William Paterson, usoudil, že Skotsko by mohlo být národem světového obchodu, když koncem 90. let 17. století založilo kolonii nazvanou „Nová Kaledonie“ na Panamské šíji. Zapojila se do toho společnost Skotska, jejíž kapitál má být získán veřejným úpisem. Nevěděli vlastně nic o té oblasti.., a také Španělsko si ji už nárokovalo…

Skotská společnost snadno získala úpisy v Amsterdamu, Hamburku a Londýně, ALE anglická vláda by toho neměla být součástí. Nechtěli naštvat Španělsko tím, že budou čůrat do jejich bazénu. Nizozemští a angličtí investoři tedy byli nuceni svou podporu stáhnout. Dále Východoindická společnost pohrozila právními kroky na základě toho, že Skotové nemají od krále žádnou pravomoc získávat finanční prostředky mimo anglickou říši a přiměla promotéry, aby vrátili peníze i hamburským investorům. Nezůstal tak žádný zdroj financí kromě samotného Skotska. Společnost tedy během několika týdnů získala tolik, kolik mohla, což představovalo přibližně pětinu veškerého bohatství Skotska. Žádný tlak. (Mezitím byl Paterson, jehož myšlenka byla celá tato věc, vyloučen ze Společnosti, když se ztratila hromada peněz.)

Sbalili tedy 5 lodí a na 1200 lidí a v roce 1698 vypluli z východu, aby se vyhnuli odhalení britskými válečnými loděmi. Lodě přistály u pobřeží Darien 2. listopadu 1698. Osadníci pokřtili svůj nový domov „Nová Kaledonie“. Pak sláva špatného plánování a horšího vedení zvedla ohavnou hlavu a dala se do práce. Nejprve postavili pevnost v oblasti bez přívodu čerstvé vody. Šek. Pak založili pole pro pěstování kukuřice a jamů, což nikdo z nich neuměl. Šek. Snažili se obchodovat a prodávat místním indiánům, kteří nechtěli žádné svinstvo, které prodávali. Šek. A nakonec byli úplně neschopní prodat NIC komukoli z procházejících obchodníků… což byla podstata celé věci.

Úmrtnost vzrostla na 10 osadníků denně, částečně proto, že dary ovoce a jitrocel, které jim Indové přinesli, si přivlastnilo vedení a námořníci, kteří zůstali na palubách lodí. Osadníci neměli ponětí, jak skladovat potraviny v panamském horku a vlhku a většina z nich by se zkazila, takže situace hladu byla mnohem horší. Anglie nařídila holandským a anglickým koloniím v Americe, aby osadu nedodávaly, protože nechtěla Španělsko rozzlobit. Jediné, co rada nemocným a umírajícím osadníkům dala, byl alkohol, který urychlil smrt mnoha mužů oslabených úplavicí, horečkou a hnijícím, červy zamořeným jídlem.

Po 8 měsících byla kolonie opuštěna – kromě šesti mužů příliš slabých na pohyb. Smrt pokračovala i na lodích, a i když se vrátili domů, byli považováni za ostudu své země. Mnohé z nich jejich rodiny popřely.

Z 1200 osadníků jich přežilo asi 300… a pouze jedna loď se dostala zpět do Skotska. Aby toho nebylo málo, zpráva o neúspěšné kolonii se do Skotska nedostala včas, aby zabránila druhé vlně 1000 osadníků, kteří dorazili do zchátralé kolonie, kterou museli přestavět. Bylo to k ničemu, protože stejné problémy přetrvávaly a po útoku Španělů v lednu 1700 kolonii definitivně opustili… dovolili jim si vzít zbraně a jít. Přežilo jen několik stovek obyvatel.

https://www.ranker.com/list/10-of-the-most-doomed-expeditions-in-history/analise.dubner?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=%7Bdate%28%27yyyyMMdd%27%29%7D&lctg=&user_email=12a6d4d069cd56cfddaa391c24eb7042#google_vignette

Tato truhla sloužila k ukládání peněz a dokumentů spojených s Company of Scotland, obchodní společností založenou v roce 1695 s pravomocí zakládat kolonie.

https://en.wikipedia.org/wiki/Darien_scheme
Zobrazení: 0