Sabotáž a tak

Tak to mně tedy opravdu ani v nejmenším nenapadlo…

Sabotáž je záměrná akce zaměřená na oslabení politického zřízení, vlády, úsilí nebo organizace prostřednictvím podvracení, obstrukce, demoralizace, destabilizace, rozdělení, narušení nebo zničení. Ten, kdo se zabývá sabotáží, je sabotér. Sabotéři se obvykle snaží skrýt svou identitu kvůli důsledkům svých činů a vyhýbají se uplatňování právních a organizačních požadavků na řešení sabotáže.

Anglické slovo pochází z francouzského slova saboter, což znamená „zničit, zpackat, zničit nebo sabotovat“; to bylo původně používáno odkazovat se na pracovní spory, ve kterém dělníci nosí dřeváky, volali sabots přerušili výrobu různými prostředky. Oblíbeným, ale nesprávným popisem původu současného významu termínu je příběh, že chudí dělníci v belgickém městě Lutych vhodili do strojů dřeváky, aby narušili výrobu.

Jeden z prvních výskytů sabotéra a sabotéra ve francouzské literatuře je v Dictionnaire du Bas-Langage ou manières de parler usitées parmi le peuple of d’Hautel, vydaný v roce 1808. V něm je doslovná definice „dělat hluk se saboty“. stejně jako ‚ztrácet, strkat, spěchat, spěchat‘. Slovo sabotáž se objevuje až později.

Slovo sabotáž se nachází v letech 1873–1874 v Dictionnaire de la langue française Émile Littrého. Zde je to definováno hlavně jako „výroba dřeváků, výrobce dřeváků“. Teprve na konci 19. století se začalo skutečně používat ve významu „záměrně a zlomyslně ničit majetek“ nebo „pracovat pomaleji“. V roce 1897 Émile Pouget, slavný syndikalista a anarchista, napsal „action de saboter un travail“ („akce sabotáže nebo kažení díla“) v Le Père Peinard a v roce 1911 také napsal knihu s názvem Le Sabotage.

https://www.zlaterezervy.cz/slovnik-pojmu/sabotaz-sabotovat-sabotage
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabotage
Zobrazení: 3