Ogar

To slovo mne už delší dobu zajímá…

V pojmenování chlapce, nedospělé osoby mužského pohlaví – zhruba do 14 let, existují četné územní rozdíly, především v rovině lexikální. Vedle nejrozšířenějších označení kluk, chlapec a hoch byly zaznamenány i regionalismy synek a ogar (s morfologickou obměnou ogara), z méně obvyklých názvů pak chlapík a chasníček (popř. spojení malý chasník).

https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/heslo/1/1
Zobrazení: 3