Přílba

Taková přílba mne vždy potěší. Vás snad také…

Přílba asi barcelonského domu, dříve připisovaný králi Martinu I. Humánnímu, zachovaný ve zbrojnici královského paláce v Madridu. Nyní je spíše připisován Jakubu I. Toto umělecké dílo z Mallorky pochází z 15. století, jak píše Antoni Furió, „bylo používáno u příležitosti svátku korouhve na památku dobytí města.

V roce 1831 si na něj dělala nárok španělská monarchie a od té doby je v Madridu. Navzdory neustálým žádostem o návrat na ostrov, zatím byla v roce 1994 odeslána pouze velmi špatná kopie, která byla prezentována v expozici o uvedeném svátku 31. prosince.“ (El Rey conquistador. Jaime I: entre la historia y la leyenda, Castellón, Universidad Jaime I, 2007, str. 124)

https://riowang.blogspot.com/2010/11/i-did-not-say-that.html
Zobrazení: 5