Menclová na Obřanech a měřické experimenty…

Včera jsem dostal do ruky složku, týkající se Obřanského hradu. Mimo překreslené profily, které jsem vyhotovil asi před třiceti lety a nakreslených zlomků keramiky, které k nim patří, na mne vykoukly níže prezentované fotografie. Potěšila mne celá složka, fotografie tuplem…abych si vytvořil alibi, jsem totiž alibista, ty výkopy jsem jen dokumentoval, vykopal je nějaký hledač…

Antonín Kříž, paní Dobroslava Menclová na torzu věže Obřanského hradu, v době, kdy jezdila bádat na hrad Veveří, otec Jiří a Luboš Konečný. Prostřední foto…ty dvě krajní fotky pak zachytily zaměřování hradu, osoby, které jsou zvěčněny zajisté čtenáři poznají…už je to vše také dávno…
Zobrazení: 1