Válka a tzv. normální lidé…

Válka byla, je a bude hnusná, být vojákem je výhra jen v dobách míru. Zde je příběh z dávných dob…

Pozoruhodný je i nálezový kontext segmentového pancíře. V oblasti krku/ramen ležely také takzvané krční housle. Jedná se o typické omezovací zařízení, které fixuje ruce na krku a účinně omezuje schopnost osoby takto uvázané jednat. Krční housle se nosily v římské armádě, především se používaly k svázání válečných zajatců, jejichž osudem bylo otroctví. Celá nálezová situace naznačuje, že římský legionář byl jako přeživší z bitvy zajat a pak i svázán germánskými vítězi. „Lamelový pancíř není tedy jen unikátním archeologickým nálezem, ale také součástí tragického výjevu, který se zde zřejmě odehrál. Kromě všech předchozích římských nálezů z bojiště poprvé vidíme na lokalitě Kalkriese individuální osud, který ukazuje strašnou stránku války,“ říká Burmeister.

https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/roemischer-schienenpanzer-in-kalkriese-entdeckt-4767/
Restauration Funde Schienenpanzer am 16.08.2020/ Foto: Hermann Pentermann
Zobrazení: 0