Proplutí

Egyptští faraoni potřebovali proplout nocí na pramici, takže někteří měli samozřejmě lodě v hrobkách. Zejména faraon Staré říše Chufu, pohřbený ve Velké pyramidě v Gíze, nechal vykopat svůj pohřeb, jen aby archeologové odkryli více než 1200 kusů obří lodi poblíž. Dnes znovu složili loď, která je nyní vystavena v Egyptě. Je dlouhá 144 stop, je vyrobena převážně z cedru dovezeného z Libanonu a neobsahuje jediný hřebík, používá některé efektní spojovací techniky, které by moderní inženýry zahanbily.

https://www.ranker.com/list/ancient-egyptian-tombs/carly-silver?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=%7Bdate%28%27yyyyMMdd%27%29%7D&lctg=&SToverlay=8adf4226-1578-43e0-b6f8-52a22dc4a5f4
Zobrazení: 0