Ach jo

Když Německo v červnu 1941 napadlo Sověty okupovanou Litvu, litevští milicionáři a další začali útočit na Židy ve městě Kovno (Kaunas). Tyto milice byly radikálně nacionalistické, antikomunistické a proněmecké. Po boku německých okupantů zavraždili během několika dní koncem června stovky Židů, což se stalo známým jako pogrom v Kaunasu.

Při jednom incidentu byly desítky židovských mužů převezeny na nádvoří ke garážím Lietukis, kde je tito Litevci a někteří Němci těžce zbili. Pachatelé je brutálně mlátili hadicí, než je ubili k smrti. Na obrázku jsou muži shromážděni u garáži.

„Mladý muž – musel to být Litevec… s vyhrnutými rukávy, byl ozbrojen železným páčidlem. Vyvlekl ze skupiny jednoho muže po druhém a udeřil ho páčidlem jednou nebo více ranami do za tři čtvrtě hodiny takto ubil k smrti celou skupinu 45 až 50 lidí,“ vzpomněl si německý armádní fotograf na místě činu.

Pogrom v Kaunasu byl jen začátkem masakru židovského obyvatelstva města pod německou okupací. Začátkem července 1941 německé jednotky Einsatzgruppe a jejich litevské pomocné jednotky zahájily systematické masové zabíjení Židů v několika pevnostech kolem Kovna. Velmi málo Kovnovských Židů by přežilo holocaust.

Foto: USHMM, s laskavým svolením Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

https://www.facebook.com/photo/?fbid=399742122191180&set=a.370529531779106
Zobrazení: 0