Jazyky

Jazyky, tedy jejich znalost byla vždy žádoucí, znáte určitě kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Tady je pár příkladů z Anglie počátku 19. století…

The Morning Herald, London byly populární noviny pro taková zařízení, která vyhledávala jak žáky, tak zaměstnance, a potenciální učitelé vyžadovali určité dovednosti, jak můžeme vidět z těchto:

17. března 1802

Jako jedna z učitelek angličtiny na velmi kvalitní dámské internátní škole jsem hledala dámu, ne méně než třicet, s ušlechtilými způsoby, informovanou myslí a schopnou učit anglický jazyk a různé druhy jehel. Je také naprosto nezbytné, aby překládala a mluvila francouzsky.

a další z 28. srpna 1807 školou hledající

Mladá dáma, která dokonale rozumí výuce hudby. Pokud znáte francouzštinu, tím příjemnější.

a toto od 21. ledna 1806:

Okamžitě hledali jako učednici v zavedené dámské internátní škole mladou dámu, která bude za rozumných podmínek vyučována v psaní, počítání, vyšívání, gramatice, skladbě, zeměpisu, ve francouzském a italském jazyce a v jiných odděleních studijní předpoklady, aby se kvalifikovala na školu nebo jako soukromá vychovatelka. Ve škole se mluví hlavně francouzsky a italsky.

https://georgianera.wordpress.com/blog/
Zobrazení: 0