Rasista Darwin

Tak jsem se dozvěděl, že Darwin byl rasista. Napsal to o něm Španěl, bílý Španěl. Tak jsem tedy také rasista. A Darwinovi nebudu nikdy sahat ani po kotníky, a jsem přesvědčen, že tak dopadne i onen nešťastník. Prostě psi štěkají a karavana jde dál…Škoda, že si ten dotyčný pán neuvědomil, že takové věci píše i díky němu. Zase jde o kontext doby, těžko byl někdo jiný a on, Darwin, byl určitě+ pokrokář. Zdá se mi to takové smutné…a tady je ten původní text. Tedy jeho kousek.

Více než 2000 let po Aristotelových spisech také anglický přírodovědec Charles Darwin extrapoloval sexistické a rasistické příběhy, které slyšel a četl v mládí, do světa přírody.

Darwin prezentoval své zaujaté názory jako vědecká fakta, například ve své knize The Descent of Man z roku 1871, kde popsal své přesvědčení, že muži jsou evolučně nadřazeni ženám, Evropané nadřazeni neevropanům a hierarchické civilizace nadřazené malým rovnostářským společnostem. V této knize, která se nadále studuje ve školách a přírodovědných muzeích, považoval „ohavné ozdoby a stejně odpornou hudbu obdivovanou většinou divochů“ za „ne tak vyvinuté jako u některých zvířat, například u ptáků“. a přirovnal vzhled Afričanů k jihoamerické opici Pithecia satanas.

The Descent of Man byl publikován v době společenského zmatku v kontinentální Evropě. Ve Francii vyšla dělnická Pařížská komuna do ulic a žádala radikální společenské změny, včetně svržení společenských hierarchií. Darwinova tvrzení, že podmanění chudých, neevropanů a žen bylo přirozeným výsledkem evolučního pokroku, byla hudbou pro uši elit a těch, kteří jsou u moci v akademické sféře. Historička vědy Janet Browneová napsala, že Darwinův meteorický vzestup ve viktoriánské společnosti nenastal navzdory jeho rasistickým a sexistickým spisům, ale z velké části právě kvůli nim.

https://www.sapiens.org/biology/racism-sexism-human-evolution/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
Zobrazení: 0