„Orator“

Tak o tomhle pánovi jsem ještě před hodinou také nevěděl, pořád se dozvídám něco nového…

Henry „Orator“ Hunt (6. listopadu 1773 – 13. února 1835) byl britský radikální řečník a agitátor, na kterého se vzpomíná jako na průkopníka radikalismu dělnické třídy a jenž měl významný vliv na pozdější chartistické hnutí. Prosazoval parlamentní reformu a zrušení obilných zákonů. Byl prvním poslancem, který se zasadil o volební právo žen; v roce 1832 předložil parlamentu petici Ženy žádající o právo volit.

Hunt se stal prosperujícím farmářem. Poprvé byl vtažen do radikální politiky během napoleonských válek, stal se příznivcem Francise Burdetta. Jeho talent pro veřejné vystupování se projevil ve volební politice ve městě Bristolu, kde odsoudil samolibost whigů i toryů a prohlásil se za zastánce demokratického radikalismu. Bylo to díky jeho zvláštnímu talentu, že nový program přesahující tehdejší úzkou politiku dosahoval v těžkých letech, která následovala po skončení války s Francií, neustálého pokroku…

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Hunt_(politician)
by Adam Buck, watercolour, circa 1810
Zobrazení: 0