Skopčák

V rozhlase jsem se dozvěděl to podstatné o slově skopčák. Až do svého pozdního věku jsem nad tím vlastně nepřemýšlel, ač v dětství jsem tohoto slova hojně používal…

Skopčák je hanlivé označení pro Němce. Etymologicky slovo skopčák pochází z podhorských oblastí Sudet, kde byla velká německá menšina. Sudetští Němci navštěvovali trhy v podhůří a pro místní obyvatele to byli ti, kteří „sjíždějí z kopců“, „ti z kopců“. Existuje i výklad, že slovo pochází ze slov „skopec“ (beran), „skopová hlava“. Tento výklad je však všeobecně považován za mylný…

https://kdojeto.superia.cz/hanlive/skopcak.php
Zobrazení: 1