Pompeje

V roce 79 nl vybuchla sopka Vesuv a pohřbila město Pompeje v Itálii. Skryté před světem pod pemzou a popelem byly téměř 1500 let zapomenuty. To se však změnilo v roce 1738, kdy kopáči výkopů objevili místo uchované pod prachem a troskami.

V roce 1860 se o místo začal zajímat italský archeolog Giuseppe Fiorelli a zahájil řádné vykopávky. Fiorelli rozpoznal, že měkký popel na místě byly ve skutečnosti dutiny, které zůstaly po mrtvých, a je zodpovědný za jejich vyplnění vysoce kvalitní omítkou. Tak se zrodila zachovalá těla Pompejí. Téměř o 150 let později moderní věda odhalila podivná fakta o tělech díky CT vyšetřením. Nové archeologické objevy, jako je tento, neustále zpřesňují naše přesvědčení o starověkém světě.

Mezi mnoha věcmi, které většina lidí o Pompejích neví, je to, že samotná těla, více než jakékoli jiné existující artefakty, poskytují archeologům zásadní informace o tom, jaký byl život ve starověkém městě. Podívejte se na tato málo známá fakta o Pompejích.

V Pompejích je tělo, kterému se začalo říkat „Kelt z Galie“ kvůli jeho neobvykle velké výšce a jedinečnému způsobu oblékání. To naznačuje, že ten muž mohl pocházet odněkud severně od Pompejí. Po dlouhou dobu mnozí předpokládali, že muž byl otrokem zajatým Římany.

V 1. století byly Pompeje významným obchodním městem, kde žili a pracovali obchodníci z celého Středomoří. Odborníci použili analýzu kostí k určení genetického složení obyvatel Pompejí a mnozí se shodují, že rozmanitost byla podobná moderním městům, jako je New York City a Londýn. Obyvatelstvo tvořili lidé z Řecka, Galie a dalších středomořských zemí.

Některá těla byla ve fetální poloze. Je to běžný příznak udušení, takže mnoho odborníků předpokládá, že oběti zemřely, když městem byly horké plyny. Vědci také vědí, že déšť pemzy způsobil zřícení střech, které zabilo některé Pompejce, kteří zůstali uvnitř.

Kopáči ale také objevili těla v relativně náhodných pozicích. To vedlo některé vědce k domněnce, že dotyčné zabily neuvěřitelně vysoké teploty z erupce, nikoli dlouhodobé dušení popelem.

https://www.ranker.com/list/facts-about-pompeii-remains/andy-miller?ref=browse_list&l=1