Hrad Paphos

Dostal jsem pohlednici z Kypru. Z Phaposu. S hradem. Tak jsem se musel podívat na základní údaje o tomhle hradě…

Hrad Paphos se nachází na západním konci městského přístavu. Původně to byla byzantská pevnost postavená na ochranu přístavu. Dnes si návštěvník může prohlédnout Západofranskou věž s benátskými přístavbami, jak byla obnovena Osmany v roce 1592, podle příslušného nápisu nad vchodem do hradu. Bílá mramorová deska (rozměry: 150 × 40 cm) nad vchodem do věže odkazuje na její rekonstrukci v roce 1592 n. l. tureckým guvernérem Kypru Ahmetem Pašou (1589–1593).

Původní byzantská pevnost byla zničena při zemětřesení v roce 1222. Ve 13. století ji přestavěli a rozšířili Lusignané. Stavěli také tzv. „Janovské věže“. Je to hrad skládající se z komplexu 2 věží, jejichž zřícenina se nachází 80 metrů východně od Hradu, přímo u vjezdu do přístavu a sloužila jako nejlepší obrana. Přestože byly tyto věže považovány za podřízené většímu hradu, neměly spolu žádný kontakt a byly pravděpodobně samostatným hradem. Své jméno získaly pro svůj význam v bitvě proti Janovům v roce 1373, kde sehrály důležitou roli při obraně městského přístavu, neboť Janovci byli především námořní silou. Významné byly také v bitvě proti mamlúkům v roce 1426, kde utrpěly velké škody a od té doby nebyly obnoveny. Věže byly zničeny po silném zemětřesení v roce 1491, ale jejich ruiny jsou stále viditelné. Hrad udržovali Benátčané, kteří provedli některé přístavby.

Hrad odolal janovské invazi v roce 1373 a byl jedním z mála, které v roce 1426 nepokryli mamlúkové, pod vedením svého gardisty Sforzy, který byl divokým španělským žoldákem. V srpnu 1570, kdy se Turci vylodili, se jeho stráži nepodařilo ji opustit, stejně jako tomu bylo v jiných případech. I přes statečnost obránců a dobré postavení hradu po 16 dnech urputných bojů jeho stráž odolala uvnitř zničeného hradu. Osmané opravili zříceninu hradu na základě původní stavby, neboť díky jeho silné konstrukci nedošlo k úplné destrukci. Hrad během turecké okupace měl stráž 100 mužů a 12 děl, která odešla s příchodem Britů v roce 1878.

https://en.wikipedia.org/wiki/Paphos_Castle
Zobrazení: 0