Zase ty Pompeje…

V domě na ostrově v Pompejích ve čtvrti Regio IX byla objevena pekárna s mlýnským provozem, která svědčí o bídných podmínkách zotročených lidí a dobytka. Jedná se o stejný dům, kde byly začátkem tohoto roku nalezeny vysoce kvalitní fresky čtvrtého stylu a volební nápisy, což dokazuje, že v době erupce měl dům s luxusními prvky také velmi aktivní výrobní oblast věnovanou výrobě chleba.

A prison – bakery, where enslaved people and donkeys were locked up and exploited to grind the grain needed to produce bread. A narrow room with no external view, with small windows with iron grates for the passage of light. And carvings in the floor to coordinate the movement of the animals, forced to wander around for hours blindfolded. The plant emerged in Regio IX, insula 10, where excavations are underway as part of a broader project to secure and maintain the fronts that surround the still uninvestigated area of ??the ancient city of Pompeii. ANSA/Us Parco Archeologico di Pompei ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK
Zobrazení: 0