Likolnův cylindr

Lincoln, vysoký šest stop čtyři palce, se tyčil nad většinou svých současníků. Rozhodl se vyniknout ještě více nošením vysokých cylindrů. Tento klobouk získal od J. Y. Davise, výrobce klobouků z Washingtonu. Lincoln nechal přidat černou hedvábnou smuteční pásku na památku svého syna Willieho. Nikdo neví, kdy klobouk získal nebo jak často ho nosil. Naposledy si ho oblékl 14. dubna 1865 ve Fordově divadle.

Po Lincolnově zavraždění ministerstvo války zachovalo jeho klobouk a další materiál, který zůstal ve Fordově divadle. Se svolením Mary Lincoln předalo ministerstvo klobouk patentovému úřadu, který jej v roce 1867 převedl na Smithsonian Institution. Joseph Henry, tajemník Smithsonianského úřadu, nařídil svým zaměstnancům, aby klobouk „za žádných okolností nevystavovali a nikomu se o tom nezmiňovali, protože v té době panovalo tolik vzrušení“. Okamžitě byl umístěn do sklepní místnosti.

Americká veřejnost klobouk znovu viděla až v roce 1893, kdy jej Smithsonian zapůjčil na výstavu pořádanou Lincoln Memorial Association. Dnes je to jeden z nejcennějších objektů instituce.

Převod z ministerstva války se svolením Mary Lincoln, 1867

https://www.si.edu/object/abraham-lincolns-top-hat:nmah_1199660
Zobrazení: 3