Portál v Ivančicích

V Ivančicích na Palackého náměstí 35 stojí renesanční dům U Černého lva s datovaným portálem-tedy nádherným portálem. Ten portál je pokladnice různých předmětů-tedy jejich analogie…dnes je v domě kavárna, tedy v pravé části jeho přízemí…

Patrový dům je situován na urbanisticky exponovaném místě nároží Palackého a Komenského náměstí. Jižní průčelí, orientované do Palackého náměstí, je sedmiosé, nad vstupním průjezdem je osazeno sdružené okno. Boční průčelí je tříosé. Obdélná okna rámují šambrány a výrazné nadokenní římsy vysazené na konzolkách. Pod parapetními římsami se nachází obdélná štuková pole. Nad každým oknem se nachází ještě půdní okénko se segmentovým záklenkem. Průčelí je horizontálně členěné dvěma průběžnými římsami, korunní římsu nesou konzolky. Přízemí se otevírá novodobými výkladci, obdélným vstupem a průjezdem, v němž je osazen velmi kvalitní, pozdně renesanční portál s půlkruhovým záklenkem. Portál flankují pilastry s kompozitními hlavicemi, na dřících nesoucí reliéfní lví hlavy, součásti zbroje a hudební nástroje. Obdobná dekorace je provedena i ve vlysu. Ve cviklech se nachází okřídlené andílčí hlavy. Rolverková kartuše na klenáku v záklenku nese letopočet 1603, kamenickou značku s písmenem S a monogram NK, odkazující patrně ke stavebníkovi (Nikolaus Kaligar?). Průjezd je zaklenutý valenou klenbou s výsečemi, klenuté jsou i další prostory v přízemí, patro je plochostropé.

https://pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-14760106
Zobrazení: 2