Sea Devil

Sea Devil byl dílem Wilhelma Bauera, bavorského vynálezce a inženýra. Jeho první ponorka postavená v roce 1850 se ponořila během demonstrace, která ho málem stála život. To mu nezabránilo v dalším experimentování s dalšími ručně poháněnými ponorkami. Když ruská vláda nakonec financovala jeho práci, postavil nové plavidlo, po kterém se spokojil se svým prémiovým „Sea Devil“, 52stopou ponorkou, která unesla až tucet mužů.

Tato loď ztělesňovala řadu technologických pokroků. Měl četné balastní nádrže pro lepší vztlak, vrtuli, vnitřní běžící pás a hrubou vzduchovou komoru. Sea Devil provedl více než 130 úspěšných ponorů, ale nakonec se ztratil na moři…

Zobrazení: 4