Hliněná tabulka

Tato hliněná tabulka, datovaná přibližně do roku 700 př. n. l., zobrazuje svět jako disk obklopený prstencem vody zvaným „Bitter River“. Malé kruhy označují města nebo okresy, včetně Asýrie a Der, a obdélník na pravé straně řeky Eufrat je samotný Babylon.

Tabulka, která je v Britském muzeu, obsahuje více informací, včetně podrobností na zadní straně, které popisují osm oblastí mimo známý svět, včetně podsvětí.

https://www.ranker.com/list/whoa-ancient-world-artifacts/pierce-nahigyan
Zobrazení: 1